O nás

Vítáme Vás na stránkách včelařství Lorencovi.
Včelařství se nachází v menší obci Vranovice-Kelčice na rozhraní úrodné Hané a Drahanské
vrchoviny v okrese Prostějov. Tradice včelařského provozu byla založena v roce 1995 a je propagátorem kombinovaného včelaření.

Naše včelstva chováme v moderních uteplených nástavkových úlech na plodišťní rámkové míře 39×30 a 39×24 a medníkových rámků 39×15, které přirozeně zajišťují chov silných včelstev. Včelstva máme umístěna na více stanovištích v nadmořské výšce 230 – 600 m.n.m., převážně na lesních stanovištích vojenského výcvikového prostoru Březina a na kočovných paletách s kterými kočujeme k plodinám. Hlavní filozofií našeho včelařství, je specializace na produkci vysoce kvalitních medůz ekologicky nezatížených lesů a luk,
které jsou získávány převážně z panenských plástů medníkových nástavků, což zajišťuje nejlepší chuťové vlastnosti medu. Vysokou kvalitou takto získaných medů a tradiční výrobou medoviny kvašené za studena, oslovujeme stále více spokojených zákazníků.

Naše včelařství nabízí také prodej včelých oddělků a včelých matek F1 Singer.

Plemenný materiál

Zralý matečník před líhnutím 100 Kč/ks
Oplozená matka F1 Singer 300 Kč/ks
5-ti rámkový plodový oddělek
39×24 a 39×30 s mladou označenou kladoucí matkou F1 Singer
2 500 Kč/ks

Matky rozchováváme od inseminovaných a prověřených matek ze šlechtitelské stanice
Kývalka a Sedláček Příchovice.

Prodej medu

Med
150 Kč

MED KVĚTOVÝ

Hmotnost: 980g

Je z květů rostlin, keřů a stromů, barva
je světle žlutá až průhledná. Květový med
je lehce stravitelný, obsahuje především
jednoduché cukry. Nevýhodou je
rychlá krystalizace.

MED KVĚTOVÝ – PASTOVÝ

Hmotnost: 980g

Květový med zpracovaný postupem,
při kterém med získá krémovou
konzistenci, neztvrdne a je
dobře roztíratelný.

Med
150 Kč
Med
150 Kč

MED KVĚTOVÝ -SMÍŠENÝ

Hmotnost: 980g

Je směsí světlého květového
a tmavého lesního
medovicového medu.

MEDOVINA PŘÍRODNÍ

Med
130 Kč

Zajímavosti

vcelaRady pro začínající včelaře

Včelařství je záliba i životní styl, jde zde o kontakt s přírodou, porozumění jejím zákonitostem a o získání jedinečných a zdravých produktů. Včely mají pro krajinu velký význam, opylují rostliny i zemědělské kultury. Jejich absence by znamenala katastrofu pro celý ekosystém.
Pro začátek byste se měli ujistit, že netrpíte alergií na včelí bodnutí. Seznamte se záměrem rodinu a sousedy. Pak zvažte vhodné stanoviště pro úly, chráněné před větry. Česna úlu by měla směřovat na jih nebo východ. Zjistěte, zda ve vašem okolí, už někdo včely nechová. V blízkosti musí být zdroj vody a pastvy.

Český svaz včelařů

Svaz, který sdružuje všechny chovatele včel. Dbá na dodržování veterinárních opatření, vydává časopis, organizuje přednášku, zajišťuje záležitosti ohledně dotací. Protože chov včel podléhá ze zákona povinné registraci, musí se každý nový chovatel včel zaregistrovat na ústřední evidenci včel, v Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., se sídlem v Hradišťku pod Medníkem. Chovateli je přiděleno registrační číslo chovatele a stanoviště. Jakmile chov zaregistrujete, musíte jej ještě přihlásit do evidence, u jednatele v Českém svazu včelařů.

Jak získat vědomosti

K získání potřebných znalostí dospějete postupně. Zezačátku se zkuste seznámit s nějakým včelařem z okolí, který má moderní názory na chov. Existuje odborná literatura, ovšem některá je již zastaralá. Zkuste se zúčastnit i nějaké přednášky nebo ukázky chovu.

Úly

Staré úly mohou být zdrojem nákazy, takže se doporučují úly nové. Ty mají i vhodnější dispoziční řešení pro manipulaci a léčení, snadněji přístupná krmítka a další prvky. Pro začátečníky se doporučuje nástavkový systém s oddělitelnými částmi a Adamcovou rámkovou mírou 39 x 24 cm. Pořiďte si nejlépe ne jedno včelstvo, ale hned dvě nebo tři. Každé včelstvo se chová trochu jinak. Budete je moct lépe pozorovat a učit se, a i případné chyby nebudou tak fatální, a dočkáte se zasloužené odměny ve formě medu alespoň u jednoho z nich.

sklenice-meduVčelstvo

Pro založení nového úlu potřebujete včelstvo, oddělek nebo roj. Lepší pro nákazovou situaci v místě je získat své včely od některého chovatele z okolí. Rozhodně neosazujte divoký roj nebo roj neznámého původu. Tyto jsou nařízeny utratit. Trvalé přemístění včelstev je možné jen za souhlasu zdravotní komise.

Nářadí a potřeby pro včelaře

– Pro ochranu: včelařský oblek, kukla, klobouk, rukavice
– Pro manipulaci s včelstvem: kuřák (dýmák), smetáček, rozpěrák
– Pro ošetření rámků: siřič se sirnými knoty
– Pro zimní zásoby: krmítka (někdy jsou již součástí úlu)
– Pro vytáčení medu: medomet, smyk nebo náběh na včely, odvíčkovací vidličky, síto na vyčištění medu
S nákupem vám rádi poradí ve včelařské prodejně.

kontakt